NADLEŚNICTWO BYTNICA

 

 

Siedziba:  

Bytnica

 

Adres:

Bytnica 160   66-022w Bytnica

 

Tel./fax:

(0 prefix 68) 3915754 / 3915855

 

Zasięg administracyjny:

Gminy: Bytnica, Krosno Odrzańskie, Skąpe, Łagów, Czerwieńsk

 

Lesistość:

73,3 %

 

Powierzchnia ogólna N-ctwa:

19172 ha

 

Powierzchnia leśna N-ctwa:

18226 ha

 

Kraina przyrodniczo leśna:

III Wielkopolsko-Pomorska, dzielnica 6 Pojezierze Lubuskie

 

Obręby:

Grabina, Gryżyna

 

Leśnictwa:

Grabina, Bytnica, Struga, Osiedle, Radnica, Morsko; Kosobudz, Kosobudki, Gryżyna, Smolarnia, Augustynka, Garbowo, Błonie

 

Szkółka leśna:

Smolary Bytnickie

 

Dane gospodarcze:

 

Układ siedlisk:
    borowe: 95,8 %
    lasowe: 3,0 %
    olsy: 1,2 %


Gatunek panujący: sosna - 94,0 %

Zasobność drzewostanów - 209 m3/ha
Przeciętny roczny przyrost - 4,08 m3/ha
Bieżący roczny przyrost - 6,88 m3/ha
Przeciętny wiek drzewostanów - 51 lat

 

Warunki naturalne:

 

Najwyższe wzniesienie: Łysa Góra 123 m.n.p.m.
Rzeki: Odra, Pliszka, Gryżynka, Biela.
Jeziora: Bytnickie, Głębokie, Glibiel, Jelito, Kałek, Kamieńskie, Niemka, Grabinek, Kosobudzkie.

 

Ochrona przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się:

  • Gryżyński Park Krajobrazowy (pow. 2755 ha)

  • pomniki przyrody w tym: aleje dębów szypułkowych 150-200 letnich, kolonia czapli siwej

  • użytki ekologiczne: "Kijewo", "Żurawie", "Sucha Niemka", "Olszyny", "Pod Orłem"

  • stanowiska roślin: długosz królewski, goździk siny, storczyki (7 gatunków)

  • rzadkie gatunki zwierząt: jelonek rogacz, paź królowej, żółw błotny, bielik, kania ruda, żuraw, bocian czarny, gągoł, bąk, bóbr, wydra

Turystyka:

Stosunkowo monotonne obszary Nadleśnictwa uatrakcyjnia bardzo interesujący turystycznie Gryżyński Park Krajobrazowy. Odznacza się on urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi rynnami o dużym nachyleniu zboczy, licznymi jeziorkami, stawami, źródliskami i torfowiskami. Przez najciekawsze fragmenty została wytyczona scieżka dydaktyczno-turystyczna "Ścieżka przyrodnicza w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym".
Do zróżnicowanego odpoczynku i rekreacji zachęcają rybne jeziora, rozległe lasy obfitujące w grzyby, jagody i zwierzynę oraz niski stopień urbanizacji.
Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 3 ogólnodostępne ośrodki wypoczynkowe i 2 leśne pola biwakowe oraz 2 kwatery mysliwskie.

 

Główne zagrożenia:

Szkodliwe owady: brudnica mniszka, strzygonia choinówka, boreczniki
Nadmierna liczba zwierzyny płowej
Pożary
Wzmożona penetracja lasu

 

Ścieżki edukacyjne:

"Gryżyński Park Krajobrazowy"