Kosobudz leży na historycznej Ziemi Krośnieńskiej która po roku 1482

została włączona do Brandenburgii

(tzw. Księstwo Krośnieńskie lub Krośnieńsko – Sulechowskie).

Dość niepewne początki osady związane są z osadnictwem XIII- wiecznym.

Najprawdopodobniej osiedlili się na tych terenach w owym wieku niemieccy

kolonialiści nadając osadzie niemiecką nazwę „Konradsdorf” (wieś Konradowo).

Pierwszym faktem historycznym związanym z miejscowością jest nadanie

w lenno przez margrabiego Joachima I w 1503 roku osady „Cunersdorf”

z okolicznymi dobrami i płynącymi stąd dochodami Mateuszowi von Löben z Drzeniowa

(„Matis von Loben zu Dren” (= Drehnow)).

W początkach i połowie XVII wieku w Cunersdorf notowani byli von Schlichtingowie

(Jan i Adam), skoligaceni z licznymi rodzinami z zachodniej wielkopolski i pólnocnego śląska.

 Do 1710 roku właścicielem Kosobudza i Troszek był Gottfried Wilhelm von Schmettau.

 W 1695 roku dołączyła rodzina von Konarsky 

(między innymi Micheal Andreas von Konarsky (Michał Andrzej von Konarski)), 

którzy to po 1710 roku do połowy XVIII wieku byli właścicielami Kosobudza.

 Kiedy w latach 1718/19 przeprowadzono spis statystyczny głównymi rodzinami

w Kosobudzu były rodziny:

   Kaspara Heinricha von Knobelsdorf,

Stephana Heinricha von Konarsky

oraz Christopha von Brock. 

Poza tym naliczono:

9 gospodarstw rolnych

7 ogrodnictw

  Jednym z dziewięciu rolników był Christoph Markgraf, którego potomkowie żyli 

w Kosobudzu do 1945 roku. Dzisiaj zamieszkują okolice Berlina ale nadal często

wraz z rodzinami odwiedzają Kosobudz.

 W latach 50- tych XVIII wieku Kosobudz i Troszki przeszły do dóbr hrabiów

von Rothenburg z Bytnicy.

Ale nie na długo gdyż juz w 1787 Kosobudz został włączony do dóbr księcia 

Piotra von Hohenzollerna- Hechingen (Führst Peter von Hohenzollern) i jego następców.

Około roku 1800 dobra te liczyły 288 mieszkańców w tym 7 gospodarstw rolnych i 9 zagród.

W 1920 liczba samych mieszkańców wsi wynosiła 271 osób, a mieszkańców majątku 66 osób.

Dobra chłopskie obejmowały powierzchnię 998 ha a cały majątek wynosił 2584 ha.

 W latach 1787 - 1834 w imieniu Hohenzollernów występował zarządca,

a od 1834 majątek był już dzierżawiony (Kosobudz oraz Troszki).

 Na początku XX wieku we wsi znajdowała się karczma, mały sklepik oraz jednoklasowa szkoła

prowadzona przez pana Schultza aż do 1945 roku.

        

 Ówczesne zycie...

Głównym dochodem było oczywiście rolnictwo. W pobliżu wsi znajdował się młyn. 

W samej wsi był jeden folwark oraz dwa w okolicy. 

Jednak aż Ľ dochodów przynosiła eksploatacja zasobów leśnych.

 >>> Opracowanie historyczne z Regionalnego Muzeum w Świebodzinie <<<