Najcenniejszym zabytkiem jest kościół neogotycki wzniesiony w 1879r.

Do jego wyposażenia należały przed 1945 rokiem następujące przedmioty: 

- dwa cynowe świeczniki, 55 cm wysokie, z wygrawerowanym herbem Selchofów (von Selchow) oraz literami „E.G.v.S” i datą „1674”.

- cynowy kufel z pokrywą, 18 cm wysoki, na pokrywie napis w języku łacińskim „Christus sanctificavit ecclesiam suam” (=Chrystus poświęcił swój kościół), poza tym można było odczytać napis „Gottl. Heinrich Schultze” oraz datę „1707”

- srebrny kielich, 22,5 cm wysoki z pierwszej polowy XIX-ego wieku

- w przedsionku kościoła znajdował się malowany na blasze herb Michała Andrzeja von Konarski ur. wrzesień 1632, zm. kwiecień 1718 oraz jego żony z domu Wirbtschau 

- ciężko dostępny dzwon o średnicy 60cm został odlany w 1718 roku w Krośnie

 Stan: 25 lipiec 2003: