PZW Łagów Sekcja Kosobudz

Strona www  / kalendarz imprez itp...kliknij dalej...       

 

Karp złowiony wiosną 2005 w jeziorze Dziarg - waga 11 KG oraz 78 cm dlugości! Gratulujemy!!!

  

 

Maj 2005

Zawody wętkarskie przy nowo wybudowanej stanicy

  

 

 

Informacje:

Jezioro Dziarg

1. Położenie

Makroregion: Pojezierze Lubuskie 

Mezoregion: Równina Torzymska 

Wysokość npm.: 85,8 m 

Szerokość geograficzna: 52° 14,5' 

Długość geograficzna: 15°14,4' 

Zlewnia: Konotop - Pliszka

2. Dane morfometryczne 

Powierzchnia zwierciadła: 11,3 ha 

Głębokość maksymalna: 10,4 m 

Głębokość średnia: ok. 5,0 m 

Długość maksymalna: 650 m 

Szerokość maksymalna: 190 m 

Linia brzegowa ogółem: 1460 m

3. Użytkownik rybacki: ZO PZW Zielona Góra

(zdjęcia)

 

Jezioro przepływowe położone jest w długiej polodowcowej Rynnie Biskupic-ko-Sądowsko-Kosobudzkiej powstałej w okresie Zlodowacenia Bałtyckiego. Jest to czysty, piękny zbiornik położony na północny-zachód od niewielkiej miejscowości Kosobudz. Znajduje się on w obszarze chronionego krajobrazu, w otulinie cennego przyrodniczo Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.Jest to akwen typu leszczowego. Pod względem limnologicznym o średnio zaawansowanej eutrofii. Jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Wschodni brzeg jeziora, na odcinku prawie 950 m, jest bardzo stromy z różnicą wysokości sięgającą nawet 21 m, całkowicie zalesiony. Brzeg, po zachodniej stronie zbiornika, jest nieco bardziej płaski. W jego środkowej części urządzono kąpielisko i pole namiotowe. W północno-zachodnich i południowo-wschodnich jego częściach (dopływ i odpływ rzeki Konotop) teren jest podmokły, tworzący obszary zabagnione, charakteryzujące się występowaniem.bardzo zróżnicowanych zespołów roślinnych.Pas roślinności nadbrzeżnej wynurzonej o szerokości 3-4 m zajmuje ok. 75% całkowitej linii brzegowej jeziora. Dominują tu: trzcina pospolita, pałka wąsko- i szero-kolistna. Z roślin o liściach pływających najczęściej spotyka się rdestnicę pływającą oraz grążela żółtego (północny kraniec akwenu). Dno zbiornika do głębokości 5-6 m porasta bogata gatunkowo roślinność podwodna (głównie rdestnica połyskująca, rogatek sztywny i moczarka kanadyjska oraz ramienice).Warunki naturalne jeziora umożliwiają egzystencję wielu gatunkom ryb, które znajdujątu również dogodne warunki do odbywania tarła. Najczęściej łowi się tu dorodne płocie, okonie, liny, szczupaki i karasie.

W latach 1993-97 (z wyjątkiem 1996 r.) jezioro było regularnie zarybiane. W okresie tym wpuszczono do niego 792 kg ryb, w tym: kroczka karpia (365 kg), karasia (110 kg), lina (100 kg) i amura (30 kg), tarlaków leszcza (140 kg), narybku i tarlaków płoci (25 kg) i szczupaka (20 kg) oraz 2 kg narybku węgorza (montee). Atrakcyjne położenie jeziora, grzybne lasy, niewielkie zaludnienie sprawia, że wędkarze i turyści znajdą tu wymarzone miejsce do odpoczynku. Do J. Dziarg najłatwiej dojechać można szosą Nr 2, E 30 (Poznań - Świecko). W miejscowości Poźrzadło k. Łagowa należy skręcić na Toporów i dalej na Kosobudz.

 

Uwaga! Odcinek linii brzegowej J. Dziarg 100 m po prawej i 100 m po lewej stronie od dopływu w krańcu południowo-wschodnim zbiornika, w okresie od l marca do 15 czerwca każdego roku uznany jest za tarlisko ochronne ryb. Obowiązuje wówczas zakaz połowu.

Jezioro Male:

1. Położenie

Makroregion: Pojezierze Lubuskie 

Mezoregion: Równina Torzymska 

Wysokość npm.: 86,7 m 

Szerokość geograficzna: 52°13,9' 

Długość geograficzna: 15°15,3' 

Zlewnia: Konotop - Pliszka

2. Dane morfometryczni 

Powierzchnia zwierciadła: 9,2 ha 

Głębokość maksymalna: 5,2 m 

Głębokość średnia: ok. 2,7 m

Długość maksymalna: 350 m 

Szerokość maksymalna: 200 m 

Linia brzegowa ogółem: 920 m

3. Użytkownik rybacki: ZO PZW Zielona Góra

(zdjęcia)

 

Jezioro to położone jest w otulinie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu wsi Kosobudz. Należy do ładniejszych jezior Równiny Torzymskiej. Jest ono niewielkim, bezodpływowym oczkiem wodnym, o bardzo małej zlewni obejmującej 0,8 km2. Prawdopodobnie zasilane jest wodami podziemnymi. Od zachodniej strony akwen graniczy z polami i łąkami wsi Kosobudz. Pozostała część (ok. 60% całkowitej linii brzegowej) otoczona jest lasem sosnowym, na pobrzeżu którego rosną olchy i brzozy. Około 65% linii brzegowej porośnięte jest przez pas trzciny pospolitej. W płytszych częściach jeziora pojawia się również rdestnica pływająca, rdest ziemnowodny oraz grążel żółty.J. Kosobudzkie należy do małych i niezbyt głębokich jezior eutroficznych, zaliczanych do typu sandaczowego. Żyje w nim kilkanaście gatunków ryb m.in.: sandacze, leszcze, krąpie, okonie, płocie, wzdręgi, węgorze, ukleje oraz karpie; jednakże najliczniejszą populację tworzy płoć. Do największych okazów schwytanych na tym łowisku zalicza się duże karpie (do 10 kg).

W latach 1993, 1995 i 1997 wpuszczono do tego niewielkiego jeziora łącznie aż 1595 kg ryb, w tym: leszcza (342 kg tarlaków), płoć (300 kg narybku i tarlaków), amura (300 kg kroczka), karpia (268 kg kroczka), lina (130 kg kroczka), szczupaka (105 kg narybku i tarlaków) oraz 150 kg innych gatunków ryb.Nad brzegami zbiornika znajduje się kilkanaście pomostów wychodzących przed pas oczeretów. Dojazd do J. Kosobudzkiego jest podobny, jak w przypadku J. Dziarg. Leży ono na południowy-wschód od Kosobudza.